XVII CONCURS CIUTAT DE GRANOLLERS
DE CREACIÓ DE JOCS DE TAULA

El Concurs Ciutat de Granollers de creació de jocs de taula neix juntament amb la Fira JugarxJugar l’any 2007.

La finalitat del concurs és:

-Premiar els millors jocs de taula de creació original que no hagin estat publicats.

-Aportar al mercat jocs de qualitat.

-Ajudar a l’expansió internacional dels autors/es de jocs de taula.

-Donar l’opció a autors/es de fer arribar la seva obra a les editorials amigues del Concurs Ciutat de Granollers.

Enguany, la XVII edició del concurs s’iniciarà el 8 de setembre de 2023.

Tens un joc? Consulta les bases del concurs i presenta’t!

El Concurso Ciutat de Granollers de creación de juegos de mesa nace conjuntamente a la Feria JugarxJugar el año 2007.

La finalidad del concurso es:

-Premiar los mejores juegos de mesa de creación original que no hayan sido publicados.

-Aportar al mercado juegos de calidad.

-Ayudar a la expansión internacional de los autores/as de juegos de mesa.

-Dar la opción a autores/as de hacer llegar su obra a las editoriales amigas del Concurso Ciutat de Granollers.

Este año, la XVII edición del concurso se iniciará el 8 de septiembre de 2023.

¿Tienes un juego? Consulta las bases del concurso y ¡preséntate!

The Ciutat de Granollers Contest for the creation of board games was born together with the JugarxJugar Fair in 2007.

 

The purpose of the contest is:

-Award the best board games of original creation that have not been published. -Bring quality games to the market.

-Help the International expansion of board game authors.

-Give authors the option to send their work to publishers that are friends of the Ciutat de Granollers Contest.

 

This year, the 17th Edition of the contest will start on September 8, 2023.

Do you have a game? Consult the rules of the contest and submit it!

BASES

INSCRIPCIONS