CONCURS DE CREACIÓ DE JOCS DE TAULA

Inscripció

  Nom *
  Cognoms *
  NIF *
  Direcció *
  Codi postal *
  Població *
  Telèfon *
  Correu electrònic *
  Nom del joc *
  Dades del Joc *
  Introdueix la següent informació del teu joc:
  - Edat a la qual va adreçat
  - Rang de jugadors/es
  - Durada de la partida
  - Relació de les mecàniques que incorpora i temàtica
  Altres comentaris

   

  PUJAR ARXIUS
  Per a pujar més d'una imatge unir en format pdf

  Regles del joc
  Resum del joc
  Fotografies dels components del joc

   

  GRANOLLERS MERCAT amb CIF Q-0801347-F és el Responsable del tractament de les seves dades personals. Tractarà aquestes per gestionar i donar respostes als seus missatges enviats a través del nostre formulari i correu electrònic de contacte, legitimat d’acord amb el vostre consentiment. Les dades no seran cedides a tercers excepte en el cas d'obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació́, supressió, de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, en qualsevol moment davant GRANOLLERS MERCAT presentant el formulari corresponent al correu electrònic fira@granollers.cat o al correu postal a Centre de Serveis a les Empreses. Camí del Mig 22, PI Palou Nord 08401 Granollers. Tanmateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a apdcat.gencat.cat.